اساس موفقیت زناشویی بر چه چیز استوار است؟

اساس موفقیت زناشویی بر چه چیز استوار است؟

موفقیت و عدم موفقیت در زناشویی بر سه اصل استوار می باشد، اصل اول عبارتست از شخصیت زن و مرد، درجه بلوغ و توازن و ثبات آنها. اصل دوم مربوط است به توافق و سازگاری آنها در مورد علاقه، سلیقه و راه و رسم زندگی و همچنین درباره برآورده شدن احتیاجات عشق و دوستی، ارضاء جنسی و ایجاد خانواده. بالاخره اصل سوم عبارتست از عواملی خارجی مانند امنیت اقتصادی، تعدیل اجتماعی و روابط مطلوب فامیلی. این سه عامل طوری به هم مربوطند که همواره باید آنها را در موفقیت زناشویی با هم در نظر گرفت.

ادامه مطلب را در اینجا مشاهده کنید

موفقیت زناشویی

آیا میتوان شانس موفقیت را پیش بینی کرد؟ آیا می توان فهمید دو نفر که با هم ازدواج می کنند با موفقیت روبرو می شوند یا با شکست؟

عده ای از دانشمندان در سالهای اخیر کوشش کرده اند تا با امتحاناتی بفهمنمد آیا ازدواجی با موفقیت روبرو می شود یا نه. ابتدا تعداد ازدواجهایی را که با موفقیت و عدم موفقیت روبرو شده بودند به دست آوردند بعدا اطلاعات زیادی درباره زمینه و شخصیت زن و شوهر کسب نمودند. اطلاعات به دست آمده را با درجه موفقیت زناشویی تطبیق کردند.

در این مطالعه محیط، منزل، سن، درجه تحصیلات، شغل، مدت آشنائی قبل از ازدواج، صحت مزاج، عقاید دینی، مسائل جنسی، تعداد بچه ها و بالاخره نقایص موجود در شخصیت را درنظرگرفتند. بر پایه این مطالعات کوشش کردند تا بفهمند چه عواملی در جهت حسن و چه عواملی در جهت سوء اثر می کنند.

موفقیت زناشوییموفقیت زناشویی

محققین فوق عقیده دارند که با کمک این مطالعات امکان دارد که با تعیین کامل بتوان آینده ازدواج را حدس زد. ولی باید گفت که اینگونه امتحانات فعلا در مراحل ابتدایی می باشد. امید می رود با مطالعات بیشتری بتوان در آینده وضع زناشوئی را پیشگوئی کرد.

آماده شدن جهت زندگی زناشویی اگر پسر و دختری برای موفقیت در زناشوئی آینده خود دستوراتی بخواهند چه چیزهایی باید به آنها پیشنهاد کرد؟

جوانان باید برای موفقیت در زناشوئی دو قدم اساسی را بردارند. اول اینکه خود را آماده ازدواج کنند. مردان و زنان امروزی برای هر نوع شغل، تجارت، و کسب و کار آماده و تربیت شده اند غیر از وظیفه ای که در زندگی نقش مهمی را بازی می کند یعنی ازدواج.

 اولین آمادگی جهت ازدواج شناسایی نقش می باشد چگونگی ازدواج به دو عامل بستگى دارد. تشریح و وضعیت شخص جهت موفق زیستن و ازدواج و کسب اطلاعات لازم درباره کیفیات جسمی و روحی انسان.

هرچه شخص حقایق اصلی و اساسی مربوط به ساختمان و وظایف دستگاه های تولیدمثل و جنسی را بهتر بفهمد بهتر و آسانتر می تواند از لحاظ جسمی درازدواج تطبیق حاصل کند.

به همین ترتیب هرچه از وضعیت خود و همسرش درباره زناشوئی و زندگی خانوادگی بیشتر اطلاع حاصل کند بهتر به عوامل مؤثر در رفتار و سلوک انسانی پی برده و بصیرت کاملی در نحوه تفکر و تعقل خود خواهد داشت که بالنتیجه منجر به ایجاد هماهنگی روحی و شخصی در واحد خانواده می شود.

/ 0 نظر / 24 بازدید